top of page

環境衛生改善 

 

  • IAQ(室內空氣質量)檢測 

  • 空氣消毒 

  • 乙烯和食品保鮮 

  • 真菌控制 

  • 氣味監控:去除異味和臭味交叉污染 

  • VOC的控制 

  • 粉塵控制 

  • 減少害蟲,蟑螂,老鼠

bottom of page